Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 20 w Namysłowie – ogłoszenie nr 2

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Objazda, złożonej z działek gruntu nr 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12

O G Ł O S Z E N I E Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.1990, z 2021r. poz 11, 234) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu...
?
?
Skip to content