Unieważnienie przetargu – utrzymanie czystości

W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr ZAN.VII/7062/06/2021 z dnia 23 kwietnia 2021r. oraz Nr ZAN.VII/7062/06/2021 z dnia 23 kwietnia 2021r., Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. informuję, że postępowanie przetargowe unieważnia się ze względu na...

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/06/2021 Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów.

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/06/2021 Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów. Zapytanie ofertowe Powierzchnie  Umowa...

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/05/2021 Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/05/2021 Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład...
?
?
Skip to content