INWESTYCJE

 

Zainwestowano

Wszystkie

Inwestycje

Krakowska 12

Zakończenie remontu kwiecień 2016r.
Nazwa inwestycji: Remont elewacji budynku wraz z jej częściowym dociepleniem.
Wykonawca: Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków Jerzy Skarbek
Wartość inwestycji: 105.840,00 zł
Źródło finansowania: kredyt – 105.840,00 zł.

Krakowska 14

Zakończenie remontu: grudzień 2018r.

Nazwa inwestycji: Remont konserwatorski elewacji frontowej.
Wykonawca: Konsorcjum firm: AK INVESTMENT, AD INWESTYCJE PRIMO Sp. z o.o.
Wartość inwestycji: 78.000,00 zł
Źródło finansowania: kredyt – 34.000,00 zł, środki własne Wspólnoty – 19.000,00 zł

 

Komuny Paryskiej 2

Zakończenie remontu: grudzień 2018r.

Nazwa inwestycji: Prace konserwatorskie elewacji wschodniej i północnej.
Wykonawca: Konsorcjum firm: AK INVESTMENT, AD INWESTYCJE PRIMO Sp. z o.o.
Wartość inwestycji: 260.000,00 zł
Źródło finansowania: kredyt – 120.000,00 zł, środki własne Wspólnoty – 45.000,00 zł, dotacja z Gminy Namysłów – 95.000,00 zł

 

Rynek 7-7a

Zakończenie remontu: listopad 2017r.

Nazwa inwestycji: Prace konserwatorskie elewacji.
Wykonawca: Konsorcjum firm: AK INVESTMENT, AD INWESTYCJE PRIMO Sp. z o.o.
Wartość inwestycji: 275.000,00 zł
Źródło finansowania: kredyt – 156.064,88 zł, środki własne Wspólnoty – 38.935,12 zł, dotacja z Gminy Namysłów – 80.000,00 zł

 

Waryńskiego 3

Zakończenie remontu: maj 2019r.

Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku mieszkalnego.
Wykonawca: Konsorcjum firm: Rogowski Ludwik Usługi Ogólnobudowlane – ocieplanie budynków.
Wartość inwestycji: 119.286,00 zł
Źródło finansowania: kredyt – 95.000,00 zł, środki własne Wspólnoty – 24.286,00 zł

Rynek 12

Zakończenie remontu: grudzień 2018r.

Nazwa inwestycji: Remont konserwatorski elewacji południowej i zachodniej
Wykonawca: Konsorcjum firm: AK INVESTMENT, AD INWESTYCJE PRIMO Sp. z o.o.
Wartość inwestycji: 220.000,00 zł
Źródło finansowania: kredyt – 100.000,00 zł, środki własne Wspólnoty – 30.000,00 zł, dotacja z Gminy Namysłów – 90.000,00 zł

Harcerska 4-4a

 Koszt inwestycji 83.685,26 zł
Wykonawca: Rogowski Ludwik Usługi ogólnobudowlane – ocieplanie budynków
Środki własne Wspólnoty: 83.685,26 zł
Zakończenie remontu czerwiec 2019

?
?