Strefa Płatnego Parkowania

Administrator SPP

Administratorem Strefy Płatnego Parkowania jest Zakład Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o.
w Namysłowie
ul. Stanisława Dubius 5
46-100 Namysłów

Godziny otwarcia biura:

pn-pt od 8:00 – 17:00

Infolinia lokalna: 77 4107 265 wew. 21
Infolinia: 501 530 913

Wykaz lokalizacji parkomatów

001

Skwer S. Wyszyńskiego / ul. B. Chrobrego

002

3-go Maja przy budynku nr 18

003

róg Komuny Paryskiej / 3-go Maja 15

004

róg Szkolna 3 / Dubois

005

róg 3-go Maja / Rynek 15

006

Wojska Polskiego przy budynku nr 2

007

Wojska Polskiego przy budynku nr 10

008

róg Rynek / Obrońców Pokoju 1

009

róg Dubois / Pocztowa 7

010

Dubois przy budynku nr 2

011

Wały Jana III przy budynku 1c

012

Wały Jana III 2 ( przy hotelu)

013

Dubois obok Banku PKO

014

Plac Wolności 12

015

Plac Wolności plac pod Nike

016

Bohaterów Warszawy przy budynku nr 4

017

Obrońców Pokoju 17

018

Krakowska 12

019

róg Rynek 27 / Krakowska

020

róg Staszica / Piastowska 2

021

róg Rynek 15 / B. Chrobrego

022

B. Chrobrego 12-16

O strefie

Strefa Płatnego Parkowania w Namysłowieu została utworzona w dniu 4 maja 2016 r. na mocy Uchwały nr 170/VII/16 Rady Miasta Namysłowa z dnia 24 marca 2016 r. Obecnie funkcjonowanie strefy reguluje Uchwała 170/VII/16 Rady Miasta Namysłowa z dnia 24 marca 2016 r.

W SPP wydzielono dwie strefy : A i B, obejmujące swoim zasięgiem centrum Namysłowa:
Strefa A – otoczenie ratusza oraz przyległy parking do placy ratuszowego
Strefa B – pozostały wyznaczony obszar

Wjazd do strefy oznakowany jest znakiem D-44, zaś wyjazd znakiem D-45. Unieruchomienie pojazdu na wszystkich wyznaczonych miejscach parkingowych (postojowych) wewnątrz strefy, związane jest z obowiązkiem natychmiastowego wykupienia biletu parkingowego.

Uiszczanie opłat obowiązuje w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Instrukcja Obsługi Parkomatu

Instrukcja obsługi znajduje się na każdym urządzeniu. 

Opłaty i Abonamenty

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Namysłów abonament może nabyć każda osoba:
mieszkaniec SPP – 20 zł / miesiąc
mieszkaniec spoza SPP – 40 zł / miesiąc

Abonament można nabyć w biurze SPP w Namysłowie przy ul. Dubois 5 w godzinach urzędowania biura.

Sugerowane miejsce umieszczenia abonamentu:

Opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego  za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w SPP wynosi 50,00 zł.

Opłata dodatkowa w przypadku przekroczenia czasu określonego na bilecie parkingowym lub po przekroczeniu czasu opłaconego kartą płatniczą lub telefonem wynosi:

30,00 zł, gdy opłata zostanie uiszczona do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia wezwania,

50,00 zł, gdy opłata zostanie uiszczona po 7 dniach od dnia wystawienia zawiadomienia wezwania

Uchwała

Uchwała Nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Uchwała Nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Dokumenty do pobrania

 wzór zawiadomienia o opłacie dodatkowej
wzór reklamacji
wzór opłaty abonamentowej
wniosek o anulowanie mandatu

?
?
Skip to content