OGŁOSZENIE

Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe

nr ZAN.VI-2232/17/2023

Wykonywanie drobnych usług elektrycznych w ramach bieżących konserwacji w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego Gminy Namysłów powierzonego Spółce w administrowanie.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty:

  1. F.H.U. ELEKTRO24 Przemysław Piotrowski, ul. Łączańska 18D/7. 46-100 Namysłów

  2. ELECTRIC-CITY Rafał Świdziński, ul. Reymonta 59/5, 46-100 Namysłów

W związku z zaoferowanymi kwotami wybrano ofertę firmy:

1. ELECTRIC-CITY Rafał Świdziński, ul. Reymonta 59/5, 46-100 Namysłów

Ogłoszenie o wyborze oferty

?
?
Skip to content