POGOTOWIE  TECHNICZNE
 W  ZAKRESIE  USUWANIA  AWARII:

1. Elektrycznych:
całodobowo pełni firma „VoltKam” pod numerami telefonów:
533 – 665 – 161  lub 530 – 586 – 888  lub 530 – 088 – 828

2. Gazowych, centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjnych:
codziennie w godzinach 700 – 2200 pełni firma „ARKON” pod numerami telefonów:
698 – 566 – 527  lub 601 – 532 – 495

3. Kominiarskich:
pełni Zakład Usług Kominiarskich – K & G Pawliszyn pod numerem telefonu:
787 – 472 – 222  

?
?
Skip to content