Zakład Administracji

Nieruchomości ZAN Sp. z o.o.

Kim Jesteśmy i czym się zajmujemy

 

ZAN Sp. z o.o.

Z dniem 07 marca 2011 roku firma Administracja Domów Mieszkalnych ADM-TBS Sp. z o.o. w Namysłowie zmieniła swoją nazwę na Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. zo.o. w Namysłowie.

 

!!! UWAGA !!!
Drodzy Mieszkańcy

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, prosi o zapoznanie się z poniższą wiadomością.

Zgodnie z informacjami uzyskiwanymi na bieżąco za pośrednictwem strony Głównego Inspektora Sanitarnego, zwiększa się w różnych regionach naszego kraju ilość przypadków zachorowań związanych z koronawirusem SARS-Cov-2. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przeorganizowaniu pracy naszego biura.

Dbając o zdrowie Nasze oraz Mieszkańców, zmuszeni jesteśmy dostosować funkcjonowanie firmy do panujących warunków. Oznacza to, że usługi świadczone na rzecz Państwa będą realizowane w formie zdalnych połączeń mailowych i telefonicznych, oraz poprzez platformę E-BOK, bądź wniosków złożonych do skrzynki przy wejściu.
Pracownicy nadal dostępni są dla Państwa w godzinach pracy tj. 7.00-15.00, jednak przyjmowanie klientów w biurze nastąpi tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę w tym okresie.

Numery telefonów:
sekretariat: 77/410-72-65
administratorzy: 77/410-72-75
e-mail: sekretariat@zan-namyslow.pl
ebok: https://euslugi.softhard.com.pl/zan_namys…/Account/UserLogOn

Najważniejsze Informacje

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Lokal użytkowy w Ratuszu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Lokal użytkowy w Ratuszu

OGŁOSZENIE Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/32/2020

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/32/2020

Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o....

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/31/2020

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/31/2020

Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów. Zapytanie ofertowe ZAN Powierzchnie ZAN Wzór umowy ZAN

Zarząd Zakładu Administracji „ZAN” Sp. z o.o. ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Placu Targowego przy ul. Dworcowej w Namysłowie

Zarząd Zakładu Administracji „ZAN” Sp. z o.o. ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Placu Targowego przy ul. Dworcowej w Namysłowie

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość wymieniona w wykazie nieruchomości, wywieszonym w dniu 20 listopada 2020 roku. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej. Powierzchnia lokalu wynosi 28,00 m2. Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki...

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/58/2020

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/58/2020

DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI "ZAN" Sp. z o.o. W NAMYSŁOWIE. INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKI O NUMERACH: 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955/22, 955/9, 955/20 ZNAJDUJĄCE SIĘ POMIĘDZY ULICĄ 3 MAJA I...

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/56/2020  DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI „ZAN” Sp. z o.o.  W NAMYSŁOWIE. INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKI O NUMERACH: 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955/22, 955/9, 955/20 ZNAJDUJĄCE SIĘ POMIĘDZY ULICĄ 3 MAJA I BOLESŁAWA CHROBREGO W NAMYSŁOWIE.

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/56/2020 DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI „ZAN” Sp. z o.o. W NAMYSŁOWIE. INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKI O NUMERACH: 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955/22, 955/9, 955/20 ZNAJDUJĄCE SIĘ POMIĘDZY ULICĄ 3 MAJA I BOLESŁAWA CHROBREGO W NAMYSŁOWIE.

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/56/2020 (KOREKTA)   DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI "ZAN" Sp. z o.o.  W NAMYSŁOWIE. INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKI O NUMERACH: 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955/22,...

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/46/2020  DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL.  SEJMOWEJ 3-5-7-9  W NAMYSŁOWIE  zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/46/2020 DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. SEJMOWEJ 3-5-7-9 W NAMYSŁOWIE zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów, tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70, NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741, działający na rzecz i w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sejmowa 3-5-7-9 w Namysłowie. II. OPIS...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie ogłasza wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni 93,34m², położonego na parterze budynku wielorodzinnym przy ul. Boh. Warszawy 29 w Namysłowie, składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki oraz dwóch...

?
?