O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2213, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 02/08/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „ZAN” Spółka z ograniczoną z siedzibą w Namysłowie w dniu 01 sierpnia 2022r. w sprawie zbycia nieruchomości

ZARZĄD ZAKŁADU ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI

ZAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 95,52 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 11,50 m2 stanowiącego własność „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Namysłowie.

Cena wywoławcza – 287.000,00 zł.

( tj. 3.004,61 zł /m2)

Ogłoszenie o przetargu

?
?
Skip to content