Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/44/2022 – utrzymanie porządku i czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/44/2022 – utrzymanie porządku i czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/44/2022 „Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w...
?
?
Skip to content