Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/44/2022 – utrzymanie porządku i czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/44/2022 – utrzymanie porządku i czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/44/2022 „Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w...
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów

SPECYFIKACJA W A R U N K Ó W      Z A M Ó W I E N I A Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki ZAN oraz budynków i terenów przekazanych Spółce ZAN w administrowanie przez Gminę Namysłów Przetarg oraz dokumenty...
Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/44/2022 Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz  utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których  działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/44/2022 Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o.

Zakład Administracji Nieruchomości Namysłów, dnia 12.09.2022r. „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie ul. Dubois 5 46-100 Namysłów Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/44/2022 Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz...
?
?
Skip to content