Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/44/2023 dot. wykonywania usług elektrycznych w ramach bieżących konserwacji

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/42/2023 – dot. wykonania częściowego remontu klatki schodowej przy ul. Wojska Polskiego 8 w Namysłowie po pożarze.

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/42/2023 (dotyczy wykonania częściowego remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Namysłowie) zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych I....
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  budynku  mieszkalnego  stanowiącego własność „ZAN” Sp. z o.o.  w Namysłowie położonego  przy   ul.  Józefa Piłsudskiego  1 w  Namysłowie.

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego stanowiącego własność „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie położonego przy ul. Józefa Piłsudskiego 1 w Namysłowie.

ZARZĄD ZAKŁADU ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI „ZAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego stanowiącego własność „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie położonego przy ul. Józefa Piłsudskiego 1...
Deklaracje

Deklaracje

Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w terminie do 30 czerwca 2022 r. Deklarację składa każdy właściciel nieruchomości (jeżeli posiada indywidualne źródło ogrzewania) lub zarządca, w...
?
?
Skip to content