ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI “ZAN” Sp. z o.o. W NAMYSŁOWIE DZIAŁAJĄC NA RZECZ I W IMIENIU
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SEJMOWA 14 W NAMYSŁOWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (WLZ) W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM.
I. ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa Sejmowa 14 w Namysłowie w imieniu i na rzecz której działa Zakład
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46- 100 Namysłów, tel. 077 410-72-
65, fax 077 410-72-70, NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. ZADANIE 1. Instalacja elektryczna (wykonanie zgodne z wytycznymi TAURON oraz
uzgodnionym schematem WLZ):
Zakres prac:
◦ Zamontowanie wyłącznika głównego prądu.
◦ Wymiana zasilania od ZK do tablicy głównej.
◦ Wymiana instalacji WLZ (bez wymiany ZK).
◦ Montaż tablic licznikowych podtynkowych na każdej kondygnacji.
◦ Wymiana instalacji oświetleniowej klatki schodowej z wykorzystaniem
zamontowanych lamp na czujnik ruchy.
◦ Przygotowanie okablowania do instalacji domofonowej.
◦ Wykonanie instalacji oświetleniowej w częściach wspólnych kondygnacji piwnicznej z
zastosowaniem włączników schodowych w korytarzach.

 Pełna treść zapytania ofertowego 

Schemat inst. WLZ

?
?
Skip to content