Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/56/2020  DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI „ZAN” Sp. z o.o.  W NAMYSŁOWIE. INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKI O NUMERACH: 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955/22, 955/9, 955/20 ZNAJDUJĄCE SIĘ POMIĘDZY ULICĄ 3 MAJA I BOLESŁAWA CHROBREGO W NAMYSŁOWIE.

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/56/2020 DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI „ZAN” Sp. z o.o. W NAMYSŁOWIE. INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKI O NUMERACH: 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955/22, 955/9, 955/20 ZNAJDUJĄCE SIĘ POMIĘDZY ULICĄ 3 MAJA I BOLESŁAWA CHROBREGO W NAMYSŁOWIE.

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/56/2020 (KOREKTA)   DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI „ZAN” Sp. z o.o.  W NAMYSŁOWIE. INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKI O NUMERACH: 955/4, 955/5, 955/24,...
Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/56/2020  DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI „ZAN” Sp. z o.o.  W NAMYSŁOWIE. INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKI O NUMERACH: 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955/22, 955/9, 955/20 ZNAJDUJĄCE SIĘ POMIĘDZY ULICĄ 3 MAJA I BOLESŁAWA CHROBREGO W NAMYSŁOWIE.

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/46/2020 DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. SEJMOWEJ 3-5-7-9 W NAMYSŁOWIE zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów, tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70, NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741, działający na rzecz i w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sejmowa 3-5-7-9 w Namysłowie. II. OPIS...
Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/56/2020  DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI „ZAN” Sp. z o.o.  W NAMYSŁOWIE. INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKI O NUMERACH: 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955/22, 955/9, 955/20 ZNAJDUJĄCE SIĘ POMIĘDZY ULICĄ 3 MAJA I BOLESŁAWA CHROBREGO W NAMYSŁOWIE.

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/39/2020 – Boh. Warszawy 3

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/39/2020 DOTYCZY WYKONANIA REMONTU FASADY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 3 W NAMYSŁOWIE kod CPV 45453000-7 zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo...
?
?