OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie

ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 43,29 m2, stanowiącego własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie położonego w Namysłowie                                przy ul. Krakowskiej 16 Wyżej wymieniony lokal użytkowy jest przeznaczony na prowadzenie działalności handlowo-usługowej nieuciążliwej.

Ogłoszenie o przetargu

?
?
Skip to content