ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie deratyzacji w budynkach Spółki, budynkach stanowiących własność Gminy Namysłów przekazanych Spółce w administrowanie oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez “ZAN” Sp. z o.o w Namysłowie.

Zakres prac obejmuje:

 1. Wyłożenie trutki ok. 500 punktów ( stacje deratyzacyjne ) w każdym z okresów tj.

  – wiosennym 15 – 30 kwietnia 2024r.,

  – jesiennym 15 – 31 października 2024r.

  a szczególnie:

  – w budynkach,

  – piwnicach,

  – na strychach jeżeli są to pomieszczenia zamknięte,

– w komórkach lokatorskich,

– w podwórkach jeżeli są zamknięte.

 1. Usunięcie padniętych gryzoni po każdej akcji.

 2. Usunięcie resztek trucizny po zakończeniu okresu jej gwarancji

 

Zapytanie ofertowe

?
?
Skip to content