Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wolnostojącego
przy ul.Łączańskiej 11B w Namysłowie

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego,wielorodzinnego, socjalnego,
wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Łączańskiej 11B w Namysłowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :Budowę kompleksową budynku mieszkalnego
wielorodzinnego,czterokondygnacyjnego bez podpiwniczenia z 35 lokalami mieszkalnymi (w tym
18 lokalami socjalnymi i 17 lokalami niestanowiącymi lokali socjalnych)Budynek mieszkalny bez
podpiwniczenia , zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną : przyłączem wody , kanalizacji sanitarnej ,deszczowej , przyłączem
prądu, gazu, budową parkingu na 35 miejsc postojowych ( w tym dwa miejsca dla osób
niepełnosprawnych), placu zabaw , wiat na rowery i wózki ,wiaty śmietnikowej , trzepaka ,
zagospodarowania terenów zielonych , rozbiórką istniejącej drogi z płyt betonowych i
nasadzeniem w jej miejsce zieleni niskiej , wykonania ciągów pieszych do budynku, podjazdu z
pochylnią dla niepełnosprawnych , budową drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z odwodnieniem
,oraz remontem odcinka istniejącej drogi dojazdowej wewnętrznej, rozbiórką istniejących
budynków magazynowo-warsztatowych.


Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45211340-4 – Budownictwo wielorodzinne
45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233270-2 – Malowanie nawierzchni parkingów
45332000-3 Roboty instalacyjne , wodne i kanalizacyjne

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 4 Łączańska 11B 
Załącznik 5 Łączańska 11B
Załącznik 6 Łączańska 11B
Załącznik 7 Łączańska 11B

UWAGA! Niniejsze załączniki zajmują łącznie ponad 80MB. 
Wszystkie załączniki dostepne są również w siedzibie firmy ZAN przy ul. Dubois 5 w Namysłowie.

?
?
Skip to content