Zapytanie ofertowe

Nr wewnętrzny postępowania ofertowego 01/04/2016

I. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania
robót malarskich w zakresie wymalowania oznaczeń poziomych  w strefie płatnego parkowania

1. Zadanie p.n. „Malowanie oznaczeń poziomych w SPP”

Zapytanie ofertowe 
Formularz – Zapytanie ofertowe 

?
?
Skip to content