Zapytanie ofertowe ZAN

powierzchnie ZAN

wzór umowy ZAN

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/26/2019

Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów.

?
?
Skip to content