Informacja odnośnie zapytania ofertowego nr
01/03/2017
(dotyczącego wykonywania prac związanych z “przebudową ternu zieleni przy
ul. Piastowskiej” w Namysłowie)

Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie informuje, że w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe wpłyneły oferty:
1. E.K. Ochędzan sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Reymonta 65, 46-100 Namysłów.
Wybrano ofertę:
E.K. Ochędzan sp. z o.o., ul. Reymonta 65, 46-100 Namysłów.
Złożona oferta dotycząca przedmiotowego zamówienia spełniła wymogi określone
w przedmiocie zamówienia oraz jest korzystna pod względem cenowym.

Informacja o zapytaniu ofertowym

?
?
Skip to content