Wszyscy – Wykonawcy dotyczy: 

Przetagru nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnnego, wolnostojącego przy ul. Łączańskiej 11B w Namysłowie 

Nr postępowania 64078-2017 

Wyjaśnienie

?
?
Skip to content