Zapytanie ofertowe nr ZAN-VI-2232/19/2017
(dotyczy wykonywania usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w gospodarowanie.)

Zapytanie ofertowe
Wykaz budynków

?
?
Skip to content