Zakład  Administracji  Nieruchomości “ZAN”  Sp. z o.o.  w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, usytuowanego w  budynku  Ratusza  Miejskiego   w Namysłowie o  pow.  użytkowej  226,45 m2. 
Ww. lokal jest wolny od obciążeń, przeznaczony jest na prowadzenie działalności gastronomicznej Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, centralne ogrzewanie. Koszt wyposażenia lokalu zgodnie    z jego przeznaczeniem ponosi najemca. Lokal stanowi mienie komunalne Gminy Namysłów i posadowiony jest na działce numer 952 k.m. 7, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi  księgę wieczystą  KW numer OP1U/00021659/7 i  administrowany jest przez  Zakład  Administracji Nieruchomości  “ZAN”  Sp. z o.o. w Namysłowie.

Zapytanie ofertowe 

?
?
Skip to content