Zakład Administracji Nieruchomości  „ZAN”   Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a
II  publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

udziałów w wysokości 84,57% w nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1006/1 obręb Namysłów o pow. 0,0279 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Dubois 11, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OP1U/00020347/0 (w skład których wchodzi siedem lokali mieszkalnych, niewydzielonych, przeznaczonych do remontu)

?
?
Skip to content