Zapytanie ofertowe nr 3/2016 

Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów. 

Zapytanie ofertowe – dokumentacja

?
?
Skip to content