Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/5/2017

(dotyczy wykonywania usług hydraulicznych w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o.
w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w administrowanie)

(kod CPV 50000000-5)
?
?
Skip to content