O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie uchwały nr 02/04/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Namysłowie z dnia 03 kwietnia 2017r. oraz na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art 35
ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2015r. nr 0, poz. 1774) i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2014r. nr 0, poz. 1490)
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Namysłowie przy ul. Rynek 12 o powierzchni użytkowej
60,68 m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju wraz z przynależną
piwnicą o pow. 3,88 m2 objętego Księgą Wieczystą Nr OP1U/00069901/7 wraz z udziałem
wynoszącym 106/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki
gruntowej Nr 926/21, k.m. 7 obszar Namysłów, o pow. 0,0191 ha objętej Księgą Wieczystą Nr
OP1U/00019351/1.

Ogłoszenie o przetargu

?
?
Skip to content