O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Namysłowie z dnia 03 kwietnia 2017r. oraz na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art 35
ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2015r. nr 0, poz. 1774) i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2014r. nr 0, poz. 1490)
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Namysłowie przy ul. Woj. Polskiego 2 o powierzchni
użytkowej 94,24 m2 składającego się z hall z klatką schodową, trzech pokoi, przedpokoju, kuchni,
łazienki z wc oraz pomieszczenia gospodarczego wraz z przynależną komórką o pow. 11,26 m2 wraz
z udziałem wynoszącym 59/100 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego
działki gruntowej Nr 988/25, k.m. 7 obszar Namysłów, o pow. 0,0149 ha objętej Księgą Wieczystą
Nr OP1U/00070690/4.

Ogłoszenie o przetargu

?
?
Skip to content