I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 392,34 m2, stanowiącego własność „ZAN” Sp. z o.o w Namysłowie

położonego w Namysłowie, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 , k. m.10, numer działki 1104/2, o powierzchni 0,0439 ha, cena wywoławcza – 450.000,00 zł.

Przetarg

?
?
Skip to content