Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości „ ZAN” S p. z o. o. w Namysłowie ogłasza I rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 32,68 m2 stanowiącego własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie, numer działki 1027/6 o powierzchni 0,0630ha Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży zapisany jest w księdze wieczystej KW nr OP1U/00069739/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zlokalizowany na działce nr 1027/6 k.m. 8, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1U/00033313/0 przez Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka bez obciążeń i zobowiązań. Oferowany lokal mieszkalny położony jest w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy 11/3…

I Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy 11/3

?
?
Skip to content