Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości „ ZA N” S p . z o . o .

w Namysłowie ogłasza

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego o powierzchni 32,68 m2 stanowiącego własność Zakładu Administracji

Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie, numer działki 1027/6 o powierzchni 0,0630ha

cena wywoławcza – 60. 000,00 zł. ( sześćdziesiąt tysięcy zł ).

Ogłoszenie

?
?
Skip to content