Zarząd Zakładu Administracji  „ Z A N ” S p . z o . o . ogłasza

II publiczny przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego, o powierzchni 32,24 m2, stanowiącego własność ZAN Sp. z o.o., położonego w Namysłowie,

przy ul. Waryńskiego 5a/1, k.m.7, numer działki 920, o powierzchni 0,0372 ha,

cena wywoławcza – 50.000,00 zł.

Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży zapisany jest w księdze wieczystej nr OP1U/00070584/8,

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych, zlokalizowany na działce nr 320, k.

m. 7, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00044208/8. Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Ogłoszenie

?
?
Skip to content