O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 03/03/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie.

Zarząd Zakładu Administracji „ZAN” Sp. z o.o. ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego, o powierzchni 41,47 m2, stanowiącego własność ZAN Sp. z o.o., położonego w Namysłowie, przy ul. Wojska Polskiego 8/3, k.m.7, numer działki 1014/4, o powierzchni 0,0175 ha, cena wywoławcza – 40.000,00 zł.

Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży zlokalizowany jest na działce nr 1014/4, k. m. 7, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00019322/9. Działka jest bez obciążeń i zobowiązań.

Oferowany lokal mieszkalny położony jest w Namysłowie, przy ul. Wojska Polskiego 8/3 składający się z pokoju, kuchni i łazienki z wc. Lokal mieszkalny nie posiada księgi wieczystej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,08m2.

OGŁOSZENIE NR 1

?
?
Skip to content