Zarząd Zakładu Administracji „ Z A N ” S p . z o . o . ogłasza

II publiczny przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego, o powierzchni 48,68 m2, stanowiącego własność ZAN Sp. z o.o., położonego w Namysłowie,

przy ul. Waryńskiego 1/1, k.m.7, numer działki 955/9, o powierzchni 0,0232 ha,

cena wywoławcza – 70.000,00 zł.

Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży położony jest w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Namysłowie

wraz z udziałem w wysokości 1689/10000 w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej

stanowiącej działkę Nr 955/9 k.m. 7, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00019343/2. Działka

bez obciążeń i zobowiązań.

Ogłoszenie

?
?
Skip to content