O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.),

Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Namysłów ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Ratusza Miejskiego w Namysłowie

PRZETARG II

?
?
Skip to content