Prezes Zarządu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odwołuje I ustny przetarg nieograniczony na najem  lokalu użytkowego położonego na Placu Targowym przy ul. Dworcowej w Namysłowie o powierzchni 30,00 m2

ODWOŁUJE PRZETARG

wyznaczony na dzień 12 maja 2021 r. na godz. 10:00 w pokoju nr 1. w siedzibie Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, ul Dubois 5


Odwołanie przetargu

?
?
Skip to content