INFORMACJA

Informujemy, że przetarg na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej  w związku z prowadzoną działalnością  i posiadaniem mienia Zakładu Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. zo.o. w Namysłowie, oraz powierzonych w administrowanie składników mienia komunalnego Gminy Namysłów, oraz Wspólnot Mieszkaniowych na lata 2018 i 2019 został unieważniony z powodu przekroczenia środków jakimi dysponował Zamawiający.

Informacja

?
?
Skip to content