OGŁOSZENIE

Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe

nr ZAN.VII/7062/16/2021

Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów.

Ogłoszenie

?
?
Skip to content