OGŁOSZENIE
Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe
nr 1/2017 z dnia 06.07.2017r.
Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących
do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania
czystości terenów stanowiących własność Wspólnot
Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład
Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o.

Ogłoszenie

?
?
Skip to content