OGŁOSZENIE
Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe
nr 2/2017 z dnia 06.07.2017r.
“Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych
budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz
budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie
przez Gminę Namysłów.

Ogłoszenie

?
?
Skip to content