OGŁOSZENIE

Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe

nr ZAN.VII/7062/08/2021

Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o.”


Ogłoszenie

?
?
Skip to content