UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Ogłoszenie nr 500074623-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.
Namysłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 622800-N-2017
Data: 28.11.2017

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: data: 2017-12-14, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: data: 2017-12-20, godzina: 12:00

Ogłoszenie

?
?
Skip to content