Ogłoszenie o odwołaniu pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego  
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
położonej w Namysłowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

    Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ), odwołuje ogłoszony na dzień 21 czerwca 2018 r. o godz 9:00 pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 392,34 m² położonej w Namysłowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, k. m. 10, numer działki 1104/2,  o powierzchni 0,0439 ha.

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana stanu prawnego nieruchomości.
    Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie oraz opublikowane na stronie internetowej „ZAN” Sp. z o. o.  w Namysłowie www.zan-namyslow.pl.

?
?
Skip to content