OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.),

Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości „ ZAN” Sp. z o. o.

działając w imieniu i na rzecz Gminy Namysłów

ogłasza       

II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Ratusza Miejskiego w Namysłowie.

Wyżej wymieniony lokal użytkowy zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności

gastronomicznej.

Lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Koszt wyposażenia lokalu zgodnie z ich przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości żądania rozliczania go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu.

Lokal stanowi mienie komunalne Gminy Namysłów i posadowiony jest na działce nr 952 k.m. 7, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1U/00021659/7 i administrowany jest przez Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie.

Powierzchnia lokalu wynosi 226,45m2.

Ogłoszenie o przetargu

?
?
Skip to content