WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ
DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA ZAKŁADU ADMINISTRACJI
NIERUCHOMOŚCI ,,ZAN” Sp. z o. o. W NAMYSŁOWIE, ORAZ POWIERZONYCH
W ADMINISTROWANIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
NAMYSŁÓW, ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH na lata 2018 i 2019;

NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/71/2017

Informacja o przetargu

Załączniki w formie spakowanej

Załączniki rozpakowane:

SIWZ
SIWZ Ubezpieczenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18

?
?
Skip to content