OGŁOSZENIE

Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe Nr ZAN.VII/7062/26/2019 oraz Nr ZAN.VII/7062/27/2019 dot. utrzymania porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o. oraz utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów. ogłoszenie

?
?
Skip to content