Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzątanie 2020r.

OGŁOSZENIE Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe Nr ZAN.VII/7062/26/2019 oraz Nr ZAN.VII/7062/27/2019 dot. utrzymania porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących...
?
?
Skip to content