Administracja Domów Mieszkalnych  – Towarzystwo Budownictwa Społecznego”ADM-TBS” Sp zo.o. w Namysłowie: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dubois 11 w Namysłowie

Ogłoszenie nr 607938-N-2017
CPV 45211100-0

Przetarg ul. Dubois 11 wraz z zał 1,2,3
zał_4_PB_cz1z3_branża budowlana .pdf
zał_4_PB_cz2z3_branża sanitarna.pdf
zał_4_PB_cz3z3_branża elektryczna.pdf
zał_5_PRZEDMIAR ROBÓT.pdf
zał_6_Rysunek zamienny CO.pdf
zał_7_Warunki przyłączenia do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.pdf
zał_8_Warunki przyłączenia do sieci energetycznej.pdf

?
?
Skip to content