OGŁOSZENIE Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/56/2020 dot. wykonania robót budowlanych na terenie administrowanym przez Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie na działkach Nr: 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955,22, 955/9, 955/20, znajdujące się pomiędzy ulicami 3-go Maja i Bolesława Chrobrego w Namysłowie.

ogłoszenie

?
?
Skip to content