Zarząd Zakładu Administracji “ZAN” Sp. zo.o. ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Władysława
Stanisława Reymonta 42/2 w Namysłowie o powierzchni 29,10 m2, stanowiącego własność Zakładu
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie , numer działki 1242 do której prawo
własności posiada Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa i wpisane jest w Księdze wieczystej
nr KW OP1U/00049099/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
cena wywoławcza – 100. 000,00 zł. ( sto tysięcy zł )

ogłoszenie

?
?
Skip to content