Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”  Sp. z o.o.
w Namysłowie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego o powierzchni 32,68 m2 stanowiącego własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o.o. w Namysłowie, numer działki 1027/6 o powierzchni 0,0630ha
cena wywoławcza   –   95. 000,00 zł.  ( dziewięćdziesiąt pięć  tysięcy zł ).

ogłoszenie

?
?
Skip to content