Szanowni Państwo,

Przypominamy, że płatności za najem lokali oraz pomieszczeń użytkowych należy dokonywać zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie najmu – tj. do 10. dnia każdego miesiąca (Kodeks Cywilny Art. 669, par1. oraz par 2.)

Bark płatności w w/w terminie będzie skutkował naliczeniem odsetek umownych wynikających z opóźnienia oraz dodatkowo kosztem upomnienia w kwocie 15 zł.

Prezes ZAN

Nowa uchwała nr 01/09/2016 w sprawie uchwalenia odpłatności za dostarczenie upomnienia oraz kolejności zarachowania wpłat

Uchwała cz1
Uchwała cz2

?
?
Skip to content